Word-Me-In-Web-Logo
Search
Close this search box.

Bitcoin – 10 godina povijesti i budućnosti

Bitcoin time

Bitcoin povijest i budućnost. „Povijest je učiteljica života, a onaj tko povijest ne poznaje osuđen je da je ponavlja“. Siguran sam da ste ovu izreku toliko puta čuli da vam se kao i meni želudac lagano počne stezati a mozak počne neugodne flashbackove na srednju školu bacati a od koje je prošlo dobrih 20+ godina. No ipak, možda ovaj put, ovaj spomen famozne izreke jedini koji može pobuditi neke puno bolje i ljepše flashforwarde. 

Smisao ovog teksta je da pokušamo ustanoviti kada je najbolje vrijeme za kupovinu bitcoina. Prema svemu sudeći sada je jako dobra prilika.

U narednim redovima slijedi analiza kretanja cijene bitcoina od kraja 2013. godine pa sve do danas uz projekciju kretanja cijene bitcoina na temelju tih podataka sve do kraja 2024. godine. Od početka trgovanja bitcoinom, njegova cijena se kretala ciklično u periodima od po 4 godine. Taj period uvijek je bio podijeljen na dva dijela, dio koji se zove bear market ili period kada cijena ima silaznu putanju te period koji se zove bull market ili period kada cijena ima uzlaznu putanju.

Ova analiza iznimno je pojednostavljena i prikazat će samo nekoliko parametara te nikako ne predstavlja nešto što će se sa sigurnošću opet ponoviti. Ali ipak, možda i samo možda, kako jedna druga poslovica Mark Twaina kaže „ History Doesn’t Repeat Itself, but It Often Rhymes“ ili „Povijest se ne ponavlja, ali se često rimuje“.

Bitcoin – pretpostavke za analizu cijene

Na slici u nastavku prikazani su svi elementi analize te će se naredni tekst uvijek referirati na ovu sliku uz dodatke uvećanih slika za pojedino razdoblje. Sliku u punoj veličini moguće je otvoriti klikom na samu sliku.

Bitcoin analiza 052022_Slika1

Svaki crveni ili zeleni stupić na slikama označava period od tjedan dana. Ako je stupić crvene boje znači da je u tom tjednu cijena bitcoina išla dolje, a ako je stupić zelene boje znači da je cijena bitcoina u tom tjednu išla gore. Crveni i zeleni stupići ispravno se još nazivaju „candles“ ili svijeće. X os na grafu predstavlja vrijeme, a Y os predstavlja cijenu. Sve cijene prikazane su u američkim dolarima USD.

Dvije bijele horizontalne linije označavaju najvišu cijenu (TOP1 i TOP2) koja je dostignuta u prethodnom bull marketu. Plava linija koja se postepeno penje je WMA200 („Weekly Moving Average“ ili tjedni pomični/pokretni prosjek). Broj 200 označava da je u prosjek uzeto prethodnih 200 tjedana odnosno 200 crvenih i zelenih svijeća.

Period od 2013 do 2017 godine

Napomena: Cijene koje se u nastavku spominju razlikuju se od mjenjačnice do mjenjačnice na kojoj se trguje bitcoinom. Ova analiza bazira se na cijenama ostvarenima na američkoj mjenjačnici Kraken.

Najviša postignuta cijena (11/2013) je bila na 1.199USD (TOP1 na slici). Pretpostavimo da je u tom trenutku završio bull market (period rasta cijene) i da je započeo bear market (period pada cijene). Plavi pravokutnik u lijevom dijelu slike prikazuje koliko je cijena pala i u kojem vremenskom periodu u odnosu na prethodno najvišu zabilježenu cijenu TOP1 (1.199USD). Plavi pravokutnik nam pokazuje da je u periodu od 59 tjedana ili 413 dana (01/2015) cijena dosegla najnižu razinu i to 175USD (LOW 1 na slici). Dakle pad cijene bitcoina iznosio je ukupno -85.40%.

Bitcoin analiza 052022_Slika2

Nakon toga slijedi period od 31 tjedna (od LOW1 do RT1 na prethodnoj slici) u kojem se cijena kretala manje-više horizontalno, bez većih pomaka prema gore ili dolje. U tom trenutku nije se sa sigurnošću moglo reći da je bear market završio i da je krenuo novi bull market. U tom zadnjem 31. tjednu (sredina 08/2015) dolazi do naglog pada cijene te taj događaj nazivamo retest (RT1 na slici) prethodno najniže zabilježene cijene. Taj pad cijene bitcoina išao je sve do razine od 188USD tako da je prethodno zabilježena najniža cijena zapravo i ostala najniža (175USD). U tjednima nakon toga vidimo da su zaredale zelene svijeće i nagli porast cijene te se tada sa relativnom sigurnošću moglo pretpostaviti da je bear market završio i da je krenuo novi ciklus rasta cijene odnosno bull market.

Bitcoin Bear market

Zaključak koji se iz ovoga može izvući je da je period pada cijene odnosno bear market, period od najviše zabilježene cijene iz 11/2013 (TOP1) do (RT1) trajao ukupno 90 tjedana odnosno oko 630 dana.

Bitcoin analiza 052022_Slika3

Period od RT1 pa sve do TOP2 nazivamo bull market te je isti trajao ukupno 121 tjedan ili 847 dana. TOP2 ili nova najviša cijena od 19.660USD zabilježena je početkom 12. mjeseca 2017 godine. Nominalni rast cijene bitcoina od TOP1 (1.199USD) do TOP2 (19.660USD) iznosio je 18.461USD ili 1.539% ili približno 15 puta (15x). Nominalni rast cijene bitcoina od RT1 (188USD) do TOP2 (19.660USD) iznosio je 19.485USD ili 11.234% ili približno 112 puta (112x).

Period od TOP1 do TOP2 je ciklus od 4 godine u kojem je zabilježen period pada cijene i period rasta cijene.

Period od 2017 do 2021 godine

Kako je već prethodno spomenuto najviša postignuta cijena (12/2017) je bila na 19.660USD (TOP2 na slici). Pretpostavimo da je u tom trenutku završio bull market i da je započeo bear market. Plavi pravokutnik u sredini slike prikazuje koliko je cijena pala i u kojem vremenskom periodu u odnosu na prethodno najvišu zabilježenu cijenu (19.660USD). Pravokutnik nam govori da je u periodu od 52 tjedna ili 364 dana (12/2018) cijena dosegla najnižu razinu i to 3.120USD (LOW2). Dakle pad cijene bitcoina iznosio je ukupno -84.13%.

Dvije stvari koje je ovdje jako bitno za napomenuti i koje su bitne za konačni zaključak ove analize je to da je u ovom trenutku najniže cijene bitcoin dodirnuo plavu liniju koja označava 200-tjedni pomični prosjek (WMA200). Isto tako, bitcoin u svom padu nije došao do bijele horizontalne linije koja označava najvišu cijenu iz prethodnog bull marketa (1.199USD).

Bitcoin analiza 052022_Slika4

Nakon toga slijedi period od 65 tjedana od LOW 2 do RT2 kada se desio novi retest prethodno najniže zabilježene cijene bitcoina. Taj događaj desio se polovicom ožujka 2020. godine i poznat je kao COVID pad jer su u tom trenutku krenule sve crne vijesti oko zatvaranja svega i svačega vezano za COVID-19. Bitcoin je tada u samo 2 dana izgubio 51% svoje vrijednosti kada je sa 7.967USD pao na 3.913USD. U narednih 8 tjedana kada je vladala sveopća panika oko COVIDA bitcoin se vratio iznad razine od 7.967USD, što znači da je u vrijeme masovne COVID histerije narastao za 100%.

Nakon tih 8 tjedana u kojima se bitcoin vratio kao Fenix iz pepela, sa sigurnošću se moglo pretpostaviti da je bear market za bitcoin završio i da je krenuo novi ciklus rasta cijene, odnosno bull market.

COVID-19 histerija

Zaključak koji se iz ovoga može izvući je malo drugačiji nego u prethodnom ciklusu. Naime, da nije bilo COVID-19 histerije, pitanje je da li bi retest najniže cijene (RT2) bio tako intenzivan. Vjerojatnost da bi se u nekom periodu retest definitivno desio je velika, ali tako intenzivan koji je otišao duboko ispod plave linije manje je vjerojatan. Povijest bitcoina pokazala je da je pod ili linija potpore za cijenu bitcoina uvijek bila plava linija, odnosno 200-tjedni pomični prosjek (WMA200).

U ovom ciklusu period pada cijene odnosno bear market, period od najviše zabilježene cijene iz 12/2017 (TOP2) do (RT2) trajao ukupno 117 tjedana odnosno oko 819 dana.

Bitcoin analiza 052022_Slika5

Period od RT2 pa sve do TOP3 nazivamo bull market te je isti trajao ukupno 87 tjedana ili 609 dana. TOP3 ili nova najviša cijena od 68.991USD zabilježena je početkom 11. mjeseca 2021. godine. Nominalni rast cijene bitcoina od TOP2 do TOP3 iznosio je 49.331USD ili 350% ili približno 3,5 puta (3,5x). Nominalni rast cijene bitcoina od RT2 (3.913USD) do TOP3 (68.991USD) iznosio je 65.078USD ili 1.763% ili približno 17 puta (17x).

Period od TOP2 do TOP3 je novi ciklus od 4 godine u kojem je zabilježen period pada cijene i period rasta cijene.

Period od 2021 – nadalje

Najviša postignuta cijena (11/2021) kako je već spomenuto bila je 68.991USD (TOP3 na slici). S obzirom da je od tada već prošlo više od pola godine i da se cijena bitcoina više nikada nije približila toj razini, pretpostavit ćemo da od tada traje bear market. Plavi pravokutnik na slici u nastavku prikazuje projekciju cijene kada bi se ponovio pad bitcoina od otprilike 85% u odnosu na najvišu zabilježenu cijenu od 68.991USD tj. kao i u prethodna dva četverogodišnja ciklusa. Isto tako na svojoj X osi desni rub plavog kvadrata projicira kada bi se nova najniža cijena bitcoina mogla desiti (LOW3). Projekcija je napravljena kao srednja vrijednost dužine trajanja prva dva plava pravokutnika i iznosi 55 tjedana ili 385 dana.

Ako pretpostavimo da će se povijest ponoviti i ukoliko bi se takav pad od 85% ostvario, cijena bitcoina bi došla otprilike do razine od 10.360USD i to bi se desilo krajem novembra 2022. godine. Do sada (05/2022), cijena bitcoina zabilježila je najnižu razinu od 25.333USD što predstavlja pad od 63,3% u odnosu na prethodno najvišu zabilježenu cijenu od 68.991USD (TOP3).

Bitcoin analiza 052022_Slika6

Slijedeći istu logiku napravljena je i projekcija za RT3 odnosno kada bi se mogao očekivati retest najniže cijene bitcoina. Uzimajući u obzir period od TOP1 do RT1 (90 tjedana) i period od TOP2 do RT2 (117 tjedana), RT3 mogao bi se desiti negdje početkom novembra 2023. godine ili 104 tjedna nakon TOP3.

Bitcoin – Pad za 85%

Ovdje je bitno za napomenuti da bi se u slučaju ponovnog pada bitcoina za 85% značajno probila plava linija koja je inače služila kao dobra potpora cijeni. U svakom slučaju ako i dođe do tako drastičnog pada cijene bitcoina, taj pad će biti veoma oštar i trajat će jako kratko. Pod jako kratko mislim na minute, ako ne i sekunde. Takvi drastični i brzi padovi cijene nazivaju se kapitulacija ili flash crash i u pravilu traju iznimno kratko. Poanta ovoga je da ako već nemate postavljene naloge za kupnju bitcoina na mjenjačnicama, velika je vjerojatnost da nećete imati priliku kupiti bitcoin na tako niskim, odnosno u ciklusu najnižim razinama.

Ako do ovoga ipak dođe i ako bitcoin ipak pade za 85% ne samo da će otići ispod plave linije, nego će otići i ispod bijele horizontalne linije koja označava najvišu cijenu iz prethodnog bull marketa, što se do sada nikada nije desilo.

Isto tako, postoji mogućnost da do pada cijene od 85% ovaj put ipak neće doći i da će plava linija ovaj put ipak zadržati bitcoin da ne ode ispod nje. U tom slučaju može se očekivati da bi najniža cijena bitcoina otišla do otprilike 22.000USD.

Jedno je sigurno – bitcoin

Broj mogućnosti, kombinacija i teorija je neograničen i samo tržište zna gdje, kada i do kuda će cijena. Možda je ovaj put bitcoin već i bio na svojoj najnižoj cijeni od 25.333USD. U svakom slučaju, povijest će pokazati. Jedno je sigurno, a to je da dugoročno bitcoin ide samo naprijed i to sve više i više i da do sada tko god da ga je kupio, kada god da je kupio i ako ga nije prodao – zaradio je. Jedina iznimka su oni koji su ga kupovali u zadnjih 6 mjeseci te njima zasigurno sada nije lako prilikom pogleda na trenutnu cijenu. Jedino što im sada preostaje je da na barem godinu danas sve zaborave i stisnu zube jer vjerojatnost je da će isplivati kao što su i svi do sada isplivali koji svoj bitcoin nisu prodali.

 

Naslovna slika by @yeg0rpetrov
Facebook
Twitter
LinkedIn

Primaj novosti direktno na svoj email​

Najbitnije iz svijeta bitcoina

svaka 2 tjedna direktno na vaš email