Word-Me-In-Web-Logo
Search
Close this search box.

Čimbenici koji utječu na profitabilnost rudara

bitcoin rudari

Ključne informacije

  • Cijena bitcoina i blok nagrada
  • Karakteristike bitcoin minera
  • Cijena električne energije
  • Kalkulatori profitabilnosti

 

S obzirom da je trenutno tržište kripto valuta u padu, mnogi se pitaju da li će rudarenje bitcoina opstati? U nastavku objasnit ćemo koji su to čimbenici koji utječu na profitabilnost rudara.

Profitabilnost rudarenja bitcoina (BTC) ( 66.703 $) je trenutno izrazito mala budući da troškovi rudarenja BTC-a nadmašuju trenutnu cijenu bitcoina. Usko povezana s padom cijene BTC-a, profitabilnost rudarenja bitcoina opada konstantno od kraja 2021. godine i dosegla je svoje najniže višemjesečne razine početkom srpnja 2022. godine.

Prema posljednjim podacima, profitabilnost rudarenja BTC-a pala je 1. srpnja 2022. na čak 0,07 dolara po danu za 1 terahash po sekundi (THash/s), dodirnuvši tako najnižu razinu od listopada 2020. godine.

Pad profitabilnosti rudarenja bitcoina izazvao je velike promjene u industriji kripto rudarenja. Niže cijene bitcoina potakle su pritisak na prodaju jer su rudari bili prisiljeni prodati svoje BTC kako bi nastavili rudariti i plaćati troškove. Većina velikih tvrtki za kripto rudarenje poput Core Scientific morala je prodati značajnu količinu bitcoina kako bi „preživjela“ trenutno teške tržišne uvjete.

Smanjenje profitabilnosti rudarenja bitcoina također je izazvalo veliki pad potražnje za specijaliziranim uređajima s kojima se rudari. Mnogi rudari počeli su prodavali svoje postojeće uređaje za rudarenje sa popriličnim popustima.

Budući da niže cijene specijaliziranih uređaja za rudarenje (ASIC) mogu potaknuti interes novih rudara, ključno je zapamtiti da je cijena tih uređaja samo jedan od mnogih čimbenika koji stoje iza profitabilnosti BTC rudarenja.

Što je profitabilnost bitcoin rudarenja i kako se definira?

Rudarenje bitcoina je gospodarska aktivnost koja uključuje proizvodnju digitalne valute bitcoin korištenjem računalne snage rudara pomoću specijaliziranih ASIC (Application Specific Integrated Circuit) uređaja.

Profitabilnost rudarenja bitcoina mjera je koja definira stupanj do kojeg rudar bitcoina donosi profit na temelju velikog broja čimbenika, uključujući cijenu bitcoina, složenost rudarenja, cijenu energije, vrstu hardvera koji se koristi za rudarenje i drugo.

Čimbenik 1: cijena bitcoina i blok nagrada

Cijena bitcoina jedan je od najočitijih čimbenika koji utječu na profitabilnost rudarenja BTC-a jer je vrijednost BTC-a proporcionalna dobiti koju ostvaruju rudari za svaki dobiveni bitcoin.

Kada su tržišta u padu, rudari pozorno prate cijenu BTC-a i planiraju svoju prodaju istih jer riskiraju gubitke ako BTC padne ispod određene razine cijene.

Rudari također uzimaju u obzir i iznos nagrade za blok (iznos BTC-a koji se dobije za otkrivanje svakog novog bloka na blockchainu). Izvorna nagrada za svaki novi blok iznosila je čak 50 BTC-a prije nego što je smanjena na trenutnih 6,5 BTC-a, nakon tri povijesna prepolavljanja (bitcoin halving) nagrade za blok.

Prepolovljavanje nagrade jedan je od fundamentalnih postulata BTC protokola, čiji je cilj smanjiti količinu novog bitcoina koji ulazi u optjecaj. Do prepolovljavanja dolazi svakih 210.000 blokova ili otprilike svake 4 godine.

Čimbenik 2: Karakteristike hardvera za rudarenje bitcoina

Profitabilnost rudarenja bitcoina uvelike ovisi o izboru uređaja za rudarenje i njihovim karakteristikama, uključujući hash rate, potrošnju energije i cijenu.

Hash rate je procesorska snaga rudara, mjerena u hashevima po sekundi (H/S). Više stope hash rate-a uključuju prikaz kao kilohash po sekundi (KH/S), gigahash po sekundi (GH/S), terahash po sekundi (TH/S), itd.

Hash rate označava brzinu kojom uređaj može riješiti „zagonetku“ kripto rudarenja kako bi rudario bitcoin. Što je veća brzina, to se više BTC-a može rudariti u određenom vremenskom periodu. Kako potreban hash rate neprestano raste, proizvođači uređaja za rudarenje bitcoina redovito proizvode nove uređaje za rudarenje koji imaju sve veći hash rate. Stariji uređaji polako izlaze iz uporabe jer postaju neefikasni.

Još jedna važna značajka uređaja za rudarenje BTC-a je potrošnja energije. S rastućim globalnim troškovima energije, sposobnost rudara da troši manje energije je ključna.

Stvarna cijena uređaja za rudarenje također je važan čimbenik pri izračunu profitabilnosti rudarenja BTC-a. ASIC uređaji ove su godine pojeftinili uslijed pada cjelokupnog tržišta, ali najnoviji i najjači uređaji i dalje koštaju više od 6.000 dolara u vrijeme pisanja ovog teksta.

Čimbenik 3: Kompleksnost i prilagodba kompleksnosti rudarenja

Kompleksnost rudarenju (mining difficulty) bitcoina mjera je koja pokazuje koliko je teško rudariti blok BTC-a, pri čemu veća kompleksnost zahtijeva dodatnu računalnu snagu za provjeru transakcija i rudarenje novog bitcoina.

Kompleksnost rudarenja je u porastu tokom 2022. godine, neprestano probijajući nove najveće vrijednosti. Prilagodba kompleksnosti rudarenja bitcoina događa se svakih 2016 blokova, ili otprilike svaka dva tjedna, jer je bitcoin programiran na način da se kompleksnost prilagođava kako bi se održalo ciljno vrijeme nastanka svakog novog bloka svakih 10 minuta.

Bitcoin hashrate još je jedna temeljna metrika za procjenu snage BTC mreže, Viši hashrate znači da je potrebna veća računalna snaga za provjeru i dodavanje transakcija u blockchain. Ova karakteristika čini BTC sigurnijim jer bi bilo potrebno više rudara, kao i više energije i vremena za preuzimanje mreže.

Čimbenik 4: Troškovi električne energije

Cijena električne energije iznimno je važan čimbenik pri izračunu isplativosti rudarenja BTC -a

Rudari uzimaju u obzir cijene električne energije u različitim državama svijeta u skladu s lokalnim propisima o gospodarskoj djelatnosti kripto rudarenja. Budući da aktivnost rudarenja dodatno opterećuje električnu mrežu, važno je još jednom provjeriti lokalne zahtjeve i specifične cijene energije za napajanje uređaja za rudarenje bitcoina.

Rudarenje bitcoina može se pokretati iz mnogih izvora energije, kako obnovljivih poput vjetra i sunca, tako i neobnovljivih izvora, uključujući fosilna goriva poput ugljena, nafte i prirodnog plina. Usred skoka cijena energije uzrokovanih trenutnom geopolitičkom situacijom, rudari moraju obratiti posebnu pozornost na moguće implikacije rastućih troškova rudarenja bitcoina kada koriste energiju iz neobnovljivih izvora.

Čimbenik 5: Naknada za grupno rudarenje ako ne rudarite samostalno

Mnogi bitcoin rudari radije se pridružuju „grupnom rudarenju“ (mining pool), umjesto da rade kao pojedinačni rudari. Na taj način svaki rudar svojim uređajima pridonosi ukupnoj grupnoj snazi s kojom se rudari. Rudarima to omogućuje da se njihova računalna snaga koristi zajedno te na taj način povećavaju šansu za brže pronalaženje novog bloka i posljedično dobivanje blok nagrade u obliku novog bitcoina.

Rudari koji ovako zajedno rudare moraju biti svjesni još jednog „malog“ troška koji se odnosi na administratore koji se bave objedinjavanjem računalne snage svih rudara. Za svoj rad oni uzimaju naknadu koja se inače kreće od 1-3%.

Čimbenik 6: Ostali troškovi

Troškovi rudarenja bitcoina nisu isključivo vezani za ASIC uređaje i mrežne indikatore. Rudarenje bitcoina također zahtijeva i dodatna ulaganja, uključujući objekte i drugu potrebnu imovinu. Značajni troškovi mogu uključivati opremu za hlađenje prostora u kojima se nalaze uređaji za rudarenje. Isto tako, buka je jedan od značajnih negativnih faktora rudarenja bitcoina jer su ASIC uređaji poprilično bučni. Pojedine države, odnosno lokacije na kojima se nalaze bitcoin rudari imaju zahtjeve za određenom razinom, tako da i to predstavlja trošak bitcoin rudarima.

Kalkulatori za kripto rudarenje

Jedan od najlakših načina za izračunavanje isplativosti rudarenja bitcoina na temelju svih navedenih faktora je korištenje online kalkulatora za izračun profitabilnosti rudarenja.

Dizajniran da pojednostavi postupak izračuna profitabilnosti rudarenja bitcoina, kalkulator profitabilnosti rudarenja bitcoina predviđa približan prihod od rudarenja na temelju ulaznih podataka kao što su cijena bitcoina, hash rate, cijena električne energije itd.

Uzmimo primjer izračuna profitabilnosti rudarenja bitcoina s najnovijim uređajem Bitmain ASIC Antminer S19 Pro korištenjem kalkulatora za rudarenje na stranici https://whattomine.com/asic.

Antminer S19 Pro ima maksimalni hashrate od 110TH/s i potrošnju električne energije od 3250W. Pretpostavimo da je naknada 2% i da se rudarenje odvija na području u kojem je cijena električne energije 0,11 dolara/kWh.

S obzirom na ove varijable, dnevni profit rudara iznosi 2,47 dolara ili 74,1 dolar mjesečno. Treba uzeti u obzir i potencijalna porezna davanja koja se plaćaju iz ovih dnevnih/mjesečnih profita.

Kako se iz navedenog primjera može vidjeti, pod pretpostavkom da svi uvjeti ostanu nepromijenjeni, kako bi rudar isplatio jedan uređaj od 6.000 dolara, potrebno mu je nešto više od 81 mjesec ili nešto manje od 7 godina. Iz ovih podataka lako zaključujemo da rudarenje bitcoina trenutno nije atraktivno.

Naslovna slika by @yeg0rpetrov
Izvor: Cointelegraph
Facebook
Twitter
LinkedIn

Primaj novosti direktno na svoj email​

Najbitnije iz svijeta bitcoina

svaka 2 tjedna direktno na vaš email