Word-Me-In-Web-Logo
Search
Close this search box.

Što su kripto mikseri i kako se koriste

bitcoin mixeri

Ključne informacije

 • što su kripto mikseri
 • kao funkcioniraju
 • koji su tipovi miksera
 • tko ih koristi
 • koji su legalni, a koji ilegalni slučajevi u kojima se koriste
 • regulativa

 

Kripto Mikseri su protokoli koji omogućava povećanje privatnosti prilikom kripto transakcija s jedne kripto adrese na drugu. Osnovna ideja korištenja miksera je da se u mikser pošalju sredstva (kripto valute). Mikser ih pomiješa sa ostalim sredstvima koja su u mikser ušla od strane drugih korisnika. Nakon toga, tako pomiješane iz kripto miksera izlaze nazad korisnicima na jednu ili više kripto adresa koje više nisu povezane s adresama s kojih su sredstva u mikser ušla. Na taj način prekinuta je mogućnost praćenja sredstava na blockchainu putem block explorera.

Potrebno je napomenuti da je u vrijeme pisanja ovog teksta postojanje i uporaba kripto miksera još uvijek legalna. Da li će tako i ostati, vrijeme će pokazati. Jedno je sigurno, ako zakonodavci nešto ne mogu kontrolirati, pokušat će na sve načine to i zabraniti – ako od toga ne mogu profitirati. Primjer za to je i sam bitcoin. Zakonodavci, odnosno vlade su već jako dugo svjesne da bitcoin više ne može zaustaviti nikakva zabrana, tako da jedina korist koju mogu iz njega izvući jest da ga oporezuju. Bitcoin je danas klasa imovine koja je priznata i koja se oporezuje prema pravilima koje vrijede ovisno o jurisdikciji kojoj podliježe vlasnik bitcoina. Ako pravila ponegdje još uvijek ne postoje, bit će donesena u skorije vrijeme. Nema nikakve sumnje da se to neće desiti.

No vratimo se nazad mikserima

Svaki članak o mikserima kreće od pretpostavke da se mikseri uglavnom koriste od strane kriminalaca koji njihovim korištenjem pokušavaju „oprati“ nezakonito stečena sredstva. Mali dio pozornosti daje se legitimnim slučajevima u kojima se mikseri mogu i u kojima bi se svakako trebali koristiti.

Svatko ima pravo na privatnost, ali postoje i određena ograničenja u poimanju privatnosti. Financijska privatnost je važna i svakako potrebna, posebno za ljude koji žive pod opresivnim vladama ili kojima je iz drugih razloga potrebna mogućnost anonimnog obavljanja legitimnih transakcija.

Jedan od takvih legitimnih primjera korištenja je od strane kockara. Postoje profesionalni kockari i to je posve legitimna aktivnost.

Banke

Ako npr. kockar svoj pošteno zarađeni dobitak želi prebaciti na neki svoj račun, postoji mogućnost da će mu banke postavljati pitanja koja nisu iz domene njihove djelatnosti i koja ih se svakako ne bi trebala ticati. Bilo je slučajeva da su banke odbijale transakcije profesionalnim kockarima koji su novac sa računa on-line casina pokušavali prebaciti na svoje račune u bankama. Isto tako, bilo je slučajeva da su banke čak i u potpunosti odbijale otvoriti račune nekim pojedincima.

Jedan od razloga za takve odluke je bio da nisu željele negativan publicitet odnosno da ih se povezuje sa nekim djelatnostima kao što je kockanje. Odbijanje takvih transakcija temeljilo se na tome da banke nisu mogle od casina tražiti informacije o porijeklu novca ako to klijenti nisu željeli banci dati. Nadalje, svoje postupanje banke su temeljile i na tome da su casina isto tako neka vrsta miksera. Poznata je činjenica da se nelegalno stečeni novac također „pere“ putem casina ili online stranica za kockanje. Iz tog razloga nisu sebe željeli dovesti u situaciju da ih se može povezati s bilo kakvih ilegalnim transakcijama.

Zainteresirana javnost

Drugi primjer legalnog i legitimnog korištenja miksera je od strane javnih ličnosti. Svi znamo da su javne ličnosti svakodnevno izložene propitkivanju svega i svačega iz njihovih života. Iz tog razloga ti pojedinci svakako imaju pravo na zaštitu svoje privatnosti, a posebice financijske privatnosti.

Postoje transakcije koje moraju biti javno dostupne ako se recimo radi o transakcijama javnih sredstava koja su završila na računima tih pojedinaca, ali postoje i transakcije s kojim se javnost nema potrebe baviti. U takvim slučajevima ti pojedinci svakako imaju pravo na zaštitu svoje financijske privatnosti i korištenje miksera. Ukoliko su javno poznate kripto adrese pojedinaca i količina sredstava na njima ti pojedinci postaju mete hakerima i „konvencionalnim“ kriminalcima. Može doći i do situacija fizičkih otmica pojedinaca i prisiljavanje istih da svoja sredstva predaju u ruke otimača.

Nadalje, primjer legitimnog korištenja kripto miksera dolazi iz domene poslovnih korisnika. Korištenjem miksera konkurenciji koja promatra njihove poslovne transakcije na taj način može se zametnuti trag kome su npr. plaćeni određeni proizvodi ili usluge ili koliko je plaćeno za određene proizvode ili usluge.

KYC

Međutim, temeljna funkcionalnost miksera, u kombinaciji s činjenicom da mikseri rijetko, ako uopće ikada traže KYC (Know your customer) informacije, čini ih privlačnim kriminalcima. Prema podacima iz izvješća kompanije Chainalysis, gotovo 90% svih sredstava koje dolaze u miksere dolazi sa kripto adresa koje su povezane sa ilegalnim aktivnostima. Korištenjem miksera kriminalci žele zametnuti trag sredstvima te na taj način onemogućiti ili barem otežati istragu o kretanju njihovih sredstava.

Dok vrijednosti koje ulaze u miksere svakodnevno variraju, 30-dnevni pomični prosjek dosegao je najveću vrijednost ikada i to 51,8 milijuna dolara (protuvrijednost u kripto valutama) 19. travnja 2022. godine prema podacima koje je objavila kompanija Chainalysis. Taj iznos otprilike je dvostruko veći od vrijednosti godinu dana prije.

 • 2021 – 20 miliona tjedno ulazi u miksere
 • 2022 – 50 miliona tjedno ulazi u miksere

Kako mikseri funkcioniraju

Mikseri funkcioniraju na način da „kidaju“ poveznicu između sredstava (kripto valuta) koje korisnici u mikser šalju i kripto valuta koje iz miksera izlaze. Na taj način otežavaju praćenje tijeka sredstava sa adrese na adrese.

To čine na način tako da grupiraju sredstva koja u mikser stižu od većeg broja korisnika i miješaju ih nasumično. Korisnici zatim nazad primaju sredstva iz sada nasumično pomiješanog skupa kripto valuta. Sredstva koja korisnici nazad dobiju jednaka su sredstvima koja su u mikser poslali, umanjena za određenu proviziju za uslugu koji mikseri za svoje usluge naplaćuju.

Neki mikseri dodatno otežavaju mogućnost praćenja kretanja sredstava dopuštajući korisnicima da primaju sredstava u dijelovima različitih iznosa na različite adrese u raspoređenim vremenskim intervalima. Drugi način na koji se otežava praćenje kretanja sredstava je da se korisnicima sredstva isplaćuju na različite tipove kripto adresa i sa različito naplaćenim naknadama. Istražitelji koji nisu svjesni svih mogućnosti miksera vjerojatno će završiti u krivom pravcu istrage.

Različiti tipovi miksera

Većina miksera spada u jednu od sljedeće tri kategorije.

 • Centralizirani mikseri. Centralizirani mikseri jednostavno nazad šalju ekvivalentnu kripto valutu (iznos i identičnu kripto valutu) u odnosu na ono što korisnik u mikser pošalje umanjeno za naknadu za uslugu miksanja. Na taj način kida se konačna veza u lancu između kripto valute koju korisnik šalje i onoga što prima nazad. Budući da je sama usluga miksanja centralizirana i pod nadzorom, operateri te usluge mogu zabilježiti podatke potrebne za uspostavljanje tih veza, stvarajući rizik privatnosti za korisnike.
 • CoinJoin mikseri. CoinJoin transakcije su taktika koju koriste mikseri, a posebno kripto novčanici s ugrađenim mogućnostima miksanja, u kojima grupa korisnika šalje svoja sredstva i prima natrag mješavinu tuđih sredstava u nizu transakcija. Za razliku od centraliziranih miksera, mikseri CoinJoin nisu skrbnički, što znači da nikada zapravo ne drže sredstva korisnika.
 • Mikseri s pametnim ugovorima. Poput miksera CoinJoin, mikseri koji se temelje na pametnim ugovorima nisu skrbnički. Međutim, za razliku od CoinJoin miksera, mikseri pametnih ugovora ne primaju i ne šalju sredstva korisnika u jednoj transakciji. Umjesto toga, nakon što korisnik pošalje sredstva u mikser, prima kriptografsku bilješku koja dokazuje da je on taj koji stoji iza depozita. S nove adrese, korisnik zatim može poslati mikseru transakciju koja koristi tu bilješku za podizanje sredstava na novu adresu. Važno je da korisnik može čekati koliko god želi povući svoja sredstva iz miksera, koristeći tu kriptografsku bilješku. Mikseri pametnih ugovora također rade zajedno s pružateljima usluga koji se nazivaju relayers, a koji mogu osigurati Ethereum potreban za plaćanje naknada na transakciju povlačenja iz miksera, osiguravajući da korisnik može povući sredstva na novu adresu, bez povijesti transakcija ili veza s drugim uslugama.

Transakcijske veze

Iz ovog dijela naučili smo da postoje dva tipa miksera, a to su centralizirani i decentralizirani mikseri. Svaki od ta dva tipa ima neke svoje prednosti i mane. Naknade kod centraliziranih miksera su mnogostruko veće, nego kod decentraliziranih miksera. Osim toga, kod centraliziranih miksera, javna evidencija miješanja kripto valuta bit će privatna i anonimna, ali sama usluga miksera često će voditi evidenciju koja povezuje transakcije. To znači da bi vlasnik centraliziranog servisa miksanja nekad u budućnosti ipak mogao otkriti transakcijske veze. Kod decentraliziranih miksera (nije poznat vlasnik servisa koji pruža usluga miksanja) ne postoji jamstvo da će sredstva koja su u mikser poslana vama biti vraćena.

Ranjivost kripto miksera

Svi tipovi miksera dijele jednu zajedničku ključnu ranjivost, a to su velike transakcije koje ih čine neučinkovitima. Korisnici primaju nazad “mješavinu” sredstava s kojima su u mikser doprinijeli baš kao što su doprinijeli i drugi korisnici. Ako npr. jedan korisnik preplavi mikser i doprinese znatno više od ostalih, velik dio onoga što dobiju nazad sadržavat će sredstava koja su izvorno oni sami u mikser poslali. Iz tog razloga praćenje tih sredstva do njihovog izvornog izvora je olakšano. Drugim riječima, mikseri najbolje funkcioniraju kada imaju veliki broj korisnika, od kojih svi miješaju usporedive količine kripto valute.

Regulativa

Unatoč tome što su korisni kriminalcima, mikseri sami po sebi nisu ilegalni. Međutim, Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) u Sjedinjenim Američkim Državama jasno je dala do znanja da se mikseri smatraju prijenosnicima novca prema Zakonu o bankovnoj tajnosti (BSA), i kao rezultat toga moraju se registrirati kod FinCEN-a. S obzirom na to moraju stvarati, implementirati i održavati program usklađenosti protiv suzbijanja pranja novca i pridržavati se svih relevantnih zahtjeva za izvješćivanje i vođenje evidencija.

FinCEN je 2020. godine kaznio operatera Bitcoin miksera Helix i Coin Ninja zbog vođenja poslovanja koja nisu bila registrirana za pružanje novčarskih usluga (MSB), a vlasnika miksera Bitcoin Fog vlasti su uhapsile i optužile 2021. godine za pranje novca, vođenje poslova prijenosa novca bez dozvole i prijenos novca bez dozvole.

Koliko je danas poznato, trenutno niti jedan mikser ne ispunjava temeljne zahtjeve za identifikaciju klijenata i dubinsku analizu, kao što su provjere izvora sredstava i KYC procedure, kojima MSB-ovi obično podliježu u većini jurisdikcija. Razlog za to leži u činjenici da kada bi mikseri ispunili sve te zahtjeve regulatora, njihov poslovni model na tržištu ne bi imao smisla. Kako ne bi imao smisla, tako ne bi imao niti financijsku isplativost s obzirom na činjenicu da je izrazito mali broj transakcija koje kroz miksere prolaze dolazi iz legitimnih izvora i korisnika čija su sredstva legalna, a koji samo žele zaštiti svoju privatnost.

Zbog čega dolazi do povećane upotrebe kripto miksera

Počevši od 2020., došlo je do primjetnog povećanja upotrebe miksera iz kvartala u kvartal. Iako se ovaj rast lagano ujednačio u 2022. godini, još uvijek je vrlo blizu najviših vrijednosti svih vremena. Povećanje količine sredstava koja dolaze u miksere dolazi sa centraliziranih mjenjačnica, iz DeFi protokola i najviše sa adresa koje su povezane sa ilegalnim aktivnostima.

Sredstva koja dolaze iz DeFi protokola u miksere znato su povećana iz razloga što su DeFi protokoli označili prethodno razdoblje u smislu njihovog općenitog rasta kao grane industrije unutar kripto ekosistema.

Daleko najveća dva izvora iz kojih sredstva dolaze u miksere su ukradena sredstva ili sredstva koja dolaze sa tzv. Dark neta tj. Hydra marketa koji je ruska verzija dark weba. Procjenjuje se da je iz tog izvora na kripto miksere stiglo gotovo 50% svih sredstava. Među ostalih 50% sredstava koja dolaze u miksere najviše se ističu izvori kao što su Lazarus Group koja je povezana sa vladom sjeverne Koreje i Blender.io.

Lazarus Group je povezana sa aktivnostima iz domene kibernetičkog kriminala te je odgovorna za nekoliko hakiranja kripto valuta sa dokazanom povezanošću sa sjevernokorejskom vladom. Posljednji podaci govore da je ta grupa ukrala više od jedne milijarde dolara vrijednosti u kripto valutama, a najveći dio toga dolazi iz DeFi protokola. Blender.io je prvi mikser koji je ove godine sankcioniran jer je dokazano prao novac za Lazarus Grupu i ostalima koji su s njima bili povezani.

 

Disclaimer:

Sadržaj na ovim stranicama ni na koji način ne podupire nikakve nezakonite aktivnosti, niti nudi financijske, porezne, pravne ili bilo koje druge savjete.

Naslovna slika by @yeg0rpetrov
Izvor: Chainalysis
Facebook
Twitter
LinkedIn

Primaj novosti direktno na svoj email​

Najbitnije iz svijeta bitcoina

svaka 2 tjedna direktno na vaš email